Mirt Komel

Filozof, Fakulteta za družbene vede

Filozof in pisatelj, predavatelj filozofije in književnosti, raziskovalec na Centru za proučevanje kulture in religije Inštituta za družbene vede, predstojnik Katedre za kulturologijo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Naslov predavanja: Lažne novice in vprašanje resnice: propaganda in odnosi z javnostjo v post-totalitarni dobi

Predavanje bo naslovilo sodobni fenomen "lažnih novic" skozi vprašanje resnice tako, da jih bo razumelo v historičnem kontekstu razvoja določenih filozofij in politik, ki so evropski izum politične propagande prenesle čez ocean v Združene države amerike, rojstno mesto takoimenovanih "odnosov z javnostmi".
Mirt Komel


Nazaj na govornike