Nada Serajnik Sraka

Strateginja odnosov z javnostmi, višja predavateljica, VŠPV (B2)


Mag. Nada Serajnik Sraka je magistra komunikologije z več desetletnimi izkušnjami v odnosih z javnostmi. Znanje in izkušnje že mnogo let posreduje mlajšim kolegom; zadnja leta kot predavateljica na Visoki šoli za poslovne vede v Ljubljani. Je avtorica knjige Komunikacijske kampanje – priročnik za načrtovanje, vodenje in ocenjevanje kampanj; (GV Založba), urednica priročnika ‘Osnove odnosov z javnostmi - Priročnik PR šole’ (PRSS 2005), sourednica zbornika Teorija in praksa slovenskih odnosov z javnostmi II (PRSS 2014) in so-avtorica knjige;Pisanje za odnose z javnostmi; (FDV 2018). Nada je ustanovna članica Slovenskega društva za odnose z javnostmi in slovenske sekcije IABC. V obeh je aktivno delovala v različnih vlogah, tudi kot njuna predsednica (v IABC Slovenija od 1997/98; v PRSS 1998–2001) in tako prispevala k razvoju društva in slovenske stroke odnosov z javnostmi.

Naslov: Beremo … in pišemo.
Knjiga: Pisanje v odnosih z javnostmi.

Zakaj je knjiga o pisanju v odnosih z javnostmi morala biti napisana?
Pisanje je osnovna veščina odnosov z javnostmi, brez katere ne more preživeti noben praktik. Pisanje je obrt in umetnost. Obrt pomeni, da poznam pravila, vzorce in predloge. Jih znam pravilno uporabiti; da se ne izgubljam v iskanju prave forme, temveč se lahko posvetim vsebini. Umetnost je v bogastvu besednega zaklada in obvladovanju jezikovnih bravur, ki jih znam prilagoditi zahtevam javnosti, ki jih nagovarjam in medijev, ki jih uporabim.
Nada Serajnik Sraka


Nazaj na govornike