Damir Jugo

Dekan, Edward Bernays University College

Dekan je Edward Bernays University Collegea od osnutka 2013. godine. Autor je udžbenika Menadžment kriznog komuniciranja i knjige Strategije odnosa s javnošću te brojnih znanstvenih radova iz područja komunikacijskog menadžmenta. Pokretač je međunarodnog znanstvenog časopisa Communication Management Review i predsjednik programskog odbora znanstvene konferencije Communication Management Forum. Partner je u vodećoj hrvatskoj agenciji za odnose s javnošću Millenium Promocija te gostujući je profesor na Sveučilištu u Dubrovniku, Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i doktorskom studiju „Komunikologija“ Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku. Potpredsjednik je Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske.

Čitamo
O knjigama "Menadžment kriznog komuniciranja" i "Edward L. Bernays i rođenje odnosa s javnošću".
Damir Jugo


Nazaj na govornike