Christoph Moss

Izvršni direktor, Mediamoss GmbH

Dr Christoph Moss is Professor of communication and marketing at the International School of Management in Dortmund and Cologne. He is considered the expert in Newsroom Organization and has already implemented numerous projects – for example at Siemens, Fraport or Datev. His core message is: "Newsroom is a question of mindset". Companies have to learn to manage topics. This means trust, transparency, planning and change.

Model korporativnega uredništva
Premagovanje komunikacijskih ovir, nadzorovanje vsebine, ustvarjanje transparentnosti: vsakdanjik sodobne, multi-medijske institucije. Delo v komunikacijskem kontrolnem centru nam omogoča, da informacije razširjamo med raznolike ciljne skupine, a za to moramo ločiti teme in kanale. Vse to nam omogoča model korporativnega uredništva. Predstavil ga bo Christoph Moss, ki ga je uspesno implementiral v podjetja, kot so Siemens, Datev, Fraport in številne druge.
Christoph Moss


Nazaj na govornike